Kohde 11 sijaitsee Punkaharjulla. Kuvio on pinta-alaltaan 2,4 ha ja kasvupaikaltaan lehtomainen kangas (OMT). Kohteen koivuvaltainen puusto on päätehakattu (409 m³/ha) ja hakkuutähteet kerätty 9/2022. Uudistusala on kääntömätästetty kaivinkoneella 5/2023 ja istutettu 6/2023. Kohde havainnollistaa Luonnonvarakeskuksen SEKAVA – Sekametsien kasvatusmallit -hankkeen vuosina 2020-2022 Etelä- ja Keski-Suomeen perustamia kestokokeita sekametsien uudistamisesta ja kasvatuksesta. SEKAVA-kestokokeilla tutkitaan eri uudistamismenetelmiä sekametsien perustamiseksi sekä taimikonhoitomenetelmiä yksijaksoisen sekametsän kasvattamiseksi läpi kiertoajan.

Kohteella on käytetty SEKAVA-kestokoesarjan uudistamismenetelmiä; vain männyn kylvöä ei ole käytetty kohteen viljavuudesta johtuen. Koealat, joilla vain joka toinen mätäs on istutettu, odotetaan täydentyvän luontaisella taimiaineksella, erityisesti siemensyntyisellä rauduskoivulla. Kahdelle koealalle on istutettu kasvullisen lisäyksen menetelmällä eli alkiomonistuksella tuotettuja kuusen taimia (SE, somaattinen embryogeneesi). Istutetut taimet käsitellään syksyisin hirvikarkotteella.

SEKAVA-kokeille istutetut taimet on kartoitettu ja mitattu (pituus, pituuskasvu sekä mahdollisten tuhojen ilmiasu, vakavuus ja aiheuttaja) ensimmäisen kasvukauden jälkeen. Toinen mittauskerta on kolmen kasvukauden jälkeen. Istutusmäntyjä ja -kuusia täydentävät luontaiset, kasvatuskelpoiset koivut mitataan ja kartoitetaan, kun niiden pituus ylittää 0,5 metriä (havaintokohteen koealat 1, 4 ja 10).

Koeala Käsittely Muokkaustiheys
1 Männyn istutus 1100 kpl/ha ja koivu luontaisesti 2200
2 SE-kuusen istutus 1800 kpl/ha 1800
3 Männyn istutus 1000 kpl/ha ja rauduskoivun istutus 1000 kpl/ha 2000
4 Kuusen istutus 900 kpl/ha ja koivu luontaisesti 1800
5 Männyn istutus 1100 kpl/ha ja kuusen istutus 1100 kpl/ha 2200
6 Raudunkoivun istutus 1600 kpl/ha 1600
7 Kuusen istutus 900 kpl/ha ja rauduskoivun istutus 900 kpl/ha 1800
8 Kuusen istutus 1800 kpl/ha 1800
9 Männyn istutus 2200 kpl/ha 2200
10 SE-kuusen istutus 900 kpl/ha ja koivu luontaisesti 1800