Kohde 3 sijaitsee Suonenjoella. Työmaan pinta-ala on 1 ha, kasvupaikkatyyppi tuore kangas (MT) ja maalaji keskikarkea. Kohde on hakattu 2010. Kesäkuussa 2011 laikkumätästys on tehty kaivinkoneella, jonka jälkeen on istutettu kuusen taimia 1800 kpl/ha (1,5-vuotias keskipaakku). Konekitkentä on tehty 5/2016 kuusikon ollessa noin 1,5 metrin mittaista.

Kohteella on ollut kesällä 2018 mitattaessa kuusia 2040 kpl/ha. Niiden keskipituus on ollut 2,4 m ja rinnankorkeusläpimitta 2,4 cm. Pisimmät kuuset olivat jo yli kolmemetrisiä (valtapituus). Siemensyntyistä muuta lehtipuustoa kohteella on ollut 8800 kpl/ha, jonka keskipituus on ollut 1,1 m.

Kuvat: Eemil Pakarinen / Luke