Kohde 10 sijaitsee Savonlinnassa. Työmaan pinta-ala on 0,85 ha ja kasvupaikka tuore kangas (MT). Maalaji on suurimmalta osalta keskikarkea (67 %), mutta karkeaa (6 %) ja turvemaatakin (27 %) löytyy. Kohde on hakattu 11/2015 ja laikkumätästys on tehty jatkuvatoimisella Bracke-muokkaimella 5/2016. Kohde on uudistettu rauduskoivun taimia istuttamalla keväällä 2017. Kohteelta on hakkuutähteet korjattu ennen maanmuokkausta.

Kohteella on ollut kesällä 2018 mitattaessa 2100 rauduskoivun tainta hehtaarilla keskipituudeltaan noin metrin. Muuta perattavaa lehtipuustoa on ollut vajaa 7000 kpl/ha, valtapituudeltaan 0,9 m.

Kuvat: Emma Mykkänen / Luke