Kohde 1 sijaitsee Suonenjoella. Työmaan pinta-ala on 2,7 ha, kasvupaikkatyyppi tuore kangas (MT) ja maalaji keskikarkea. Kohde on hakattu 2012. Maanmuokkaus on tehty 6/2013 Bracken jatkuvatoimisella laikkumätästimellä, jonka jälkeen kohde on uudistettu kuusen taimia istuttamalla 6/2013 (1,5-vuotias keskipaakku). Konekitkentä on tehty 9/2016 kuusikon ollessa noin metrin mittainen.

Kohteella on ollut kesällä 2018 mitattaessa 1600 kasvatuskelpoista puuta hehtaarilla, joista 67 kpl mäntyä, 1267 kpl kuusta ja 267 kpl koivua. . Kuusten valtapituus on ollut 1,9 m. Keskipituudeltaan kuuset ovat olleet 1,4 metriä, männyt 0,8 m ja koivut 1,4 m. Perattavaa muuta lehtipuustoa kohteella on ollut 17085 kpl/ha ja se on ollut keskipituudeltaan noin metrin mittaista.

Kuvat: Karri Uotila / Luke