Kohde 1 sijaitsee Suonenjoella. Työmaan pinta-ala on 2,7 ha, kasvupaikkatyyppi tuore kangas (MT) ja maalaji keskikarkea. Kohde on hakattu 2012. Maanmuokkaus on tehty 6/2013 Bracken jatkuvatoimisella laikkumätästimellä, jonka jälkeen kohde on uudistettu kuusen taimia istuttamalla 6/2013 (1,5-vuotias keskipaakku). Konekitkentä on tehty 9/2016 kuusikon ollessa noin metrin mittainen.

Kohteella on ollut kesällä 2018 mitattaessa 1600 kasvatuskelpoista puuta hehtaarilla, joista 67 kpl mäntyä, 1267 kpl kuusta ja 267 kpl koivua. Kuusten valtapituus on ollut 1,9 m. Keskipituudeltaan kuuset ovat olleet 1,4 metriä, männyt 0,8 m ja koivut 1,4 m. Perattavaa muuta lehtipuustoa kohteella on ollut 17085 kpl/ha ja se on ollut keskipituudeltaan noin metrin mittaista.

Kuvat: Karri Uotila / Luke