Kohde 2 sijaitsee Suonenjoella. Työmaan kokonaispinta-ala on 3,4 ha, joista n. 2 ha on tehty jatkuvatoimisella Bracke-maanmuokkaimella. Kosteampi painanne kuvion itä-reunassa on ojitusmätästetty kaivinkoneella. Bracke-muokkaimella tehty alue on merkitty keltaisella karttaan. Kasvupaikkatyyppi on tuore kangas (MT) ja maalaji keskikarkea. Kohde on hakattu 9/2017 ja maanmuokkaus on tehty 6/2018. Kohteelle on istutettu 6/2018 kuusta (1,5-vuotias keskipaakku).

Kohteen Bracke-muokatulla alueella on ollut kesällä 2018 mitattaessa vajaat 1500 kpl/ha kasvatuskelpoista tainta, joista valtaosa (98 %) kuusia (pituus n. 30 cm) ja loput (raudus)koivua. Perattavaa muuta lehtipuustoa kohteella on ollut 4300 kpl/ha keskipituudeltaan 50 cm.

Kuvat: Eemil Pakarinen / Luke