Kohde 6 sijaitsee Joroisissa. Työmaan pinta-ala on 2,5 ha, kasvupaikka tuore kangas (MT) ja maalaji keskikarkea. Kohde on hakattu 11/2015 ja laikkumätästys on tehty jatkuvatoimisella Bracke-muokkaimella 5/2016. Kohde on uudistettu kuusen taimia istuttamalla keväällä 2016. Kohteelta on hakkuutähteet korjattu ennen maanmuokkausta.

Kohteella on ollut kesällä 2018 mitattaessa kasvatuskelpoisia puita 1975 kpl/ha, joista 80 % oli kuusia ja loput mäntyä. Kuuset ovat olleet keskipituudeltaan noin puolimetrisiä. Muuta perattavaa lehtipuustoa on ollut 12200 kpl/ha ja se on ollut valtapituudeltaan 1,2 m.

Kuvat: Jari Miina / Luke