Kohde 5 sijaitsee Suonenjoella. Työmaan pinta-ala on 1,2 ha ja on kasvupaikaltaan tuore kangas (MT). Kohde on hakattu 11/2016 ja laikkumätästetty kaivinkoneella 5/2017. Kohde on 100-vuotiaan Suomen kunniaksi perustettu taimikko, jonka ovat istuttaneet Suonenjoen asukkaat metsäammattilaisten opastuksella. Kohteelle istutettiin rauduskoivun taimia 1600 kpl/ha (pikkupaakku).

Koivuja kohteella on ollut kesällä 2018 mitattaessa 1120 kpl/ha, joiden keskipituus oli 0,7 m (valtapituus 1 m). Muuta perattavaa lehtipuustoa on ollut 2400 kpl/ha, joiden keskipituus on ollut 0,4 m.

Kuvat: Eemil Pakarinen / Luke