Kohde 7 sijaitsee Joensuussa. Työmaan pinta-ala on 2,3 ha ja kasvupaikka tuore kangas (MT). Maalaji suurimmalta osalta keskikarkea (58 %), mutta keskikarkeaa (37 %) ja turvemaatakin (5 %) on. Kohde on hakattu 7/2015. Laikkumätästys on tehty jatkuvatoimisella Bracke-muokkaimella 8/2015, jonka jälkeen on istutettu kuusen taimia vuonna 2016 (tarkka ajankohta ei tiedossa).

Kohteella on ollut kesällä 2018 mitattaessa 1900 tainta hehtaarilla, joista 1079 kpl/ha kuusia ja loput mäntyjä.  Kuuset ovat olleet pituudeltaan 60 cm. Muuta perattavaa lehtipuustoa on ollut 13500 kpl/ha, valtapituudeltaan 90 cm.

Kuvat: Emma Mykkänen / Luke