Kohde 9 sijaitsee Ilomantsissa. Työmaan pinta-ala on 1,8 ha, kasvupaikka tuore kangas (MT) ja maalaji keskikarkea. Kohde on hakattu 8/2014. Laikkumätästys on tehty jatkuvatoimisella Bracke-muokkaimella 8/2015, jonka jälkeen on istutettu kuusen taimia vuonna 2016 (tarkka ajankohta ei tiedossa).

Kohteella on ollut kesällä 2018 mitattaessa kasvatuskelpoisia kuusen taimia 1800 kpl/ha keskipituudeltaan 60 cm. Muuta perattavaa lehtipuustoa on ollut 9600 kpl/ha, valtapituudeltaan 1,6 m.

Kuvat: Emma Mykkänen / Luke