Tule mukaan FutureCrops2.0 erikoiskasvien viljelijäverkostoon ja nappaa samalla hiilestä kiinni! Etsimme hyviä käytäntöjä erikoiskasvien viljelyvarmuuden parantamiseksi sekä hiiltä sitovien viljelykiertojen toteuttamiseksi.

  • Tuomme uusia menetelmiä kasvustojen havainnointiin ja hiilensidonnan arviointiin.
  • Tutustumme ja kehitämme toimivia, esikasvihyötyjä ja hiilensidontaa lisääviä viljelykiertomalleja.
  • Lisäämme tietoa käytännön viljelyssä onnistumiseen ja kysynnän tarpeita vastaavan laadun tuottamiseen.

Kasvukaudella 2021 kohteena ovat muun muassa palkokasvit ja niiden kuntokartoitus. Järjestämme myös tilanteen mukaan pellonpiennartapahtumia, jossa pääsemme tutustumaan käytännön viljelyratkaisuihin ja tuotteiden jatkojalostukseen.

Osallistumalla sinulla on myös mahdollisuus vaikuttaa verkoston toimintaan!

Ilmoittautumiset heti tai viimeistään 31.8.2021 mennessä, jolloin ehdit mukaan kesän havaintojen tekoon

Ennakkotieto: Luonnonvarakeskuksessa Jokioisilla järjestetään elokuussa to 24.8.2021 erikoiskasviaiheinen tapahtuma. Esittelyssä on erikoiskasvien viljelykokeita, joissa tavoitteena on tuottaa sadon lisäksi erilaista monihyötyisyyttä. Tästä ja muistakin aiheista voi lukea lisää www.luke.fi/FutureCrops2.0 

Mistä on kyse?

Kysyntälähtöiset, hiiltä sitovat ja monimuotoisuutta lisäävät viljelykierrot on toukokuussa 2021 alkanut hanke, jossa mukana ovat Luonnonvarakeskus (Luke), ProAgria Keskusten liitto, Maanmittauslaitos sekä Turun yliopiston Brahea keskus. Hiilen sidontaa ja muuta monihyötyisyyttä tavoittelevan erikoiskasviviljelyn lisäksi tuotamme tietoa vaihtoehtokasvien hiilensidonnan potentiaalista, lajikkeista sekä edistämme vuoropuhelua viljelijöiden ja ruoka-alan toimijoiden kanssa.

Kysyntälähtöiset, hiiltä sitovat ja monimuotoisuutta lisäävät viljelykierrot -hanke on osa maa- ja metsätalousministeriön keväällä 2020 käynnistämää maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta, jolla pyritään vähentämään maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön kasvihuoneasupäästöjä ja vahvistamaan hiilinieluja ja varastoja.

 

Lisätietoja:

Marjo Keskitalo, Luke, hankkeen vetäjä marjo.keskitalo@luke.fi

Sari Peltonen, ProAgria Keskusten Liitto sari.peltonen@proagria.fi