Bio-Osake työpaja Luke Jokioinen 14.4.2023

Kasvintuotannossa syntyy erilaisia raaka-aineita, joita voidaan jatkojalostaa maatiloilla ja pienyrityksissä. Tarkempi siementen lajittelu sopii elintarvikelaatuisen sadon tuottamisessa sekä seossatojen jatkokäsittelyssä. Puristaminen soveltuu öljypitoisille siemenille ja kuuman vesihöyryn avulla voidaan erottaa kasveista haihtuvia yhdisteitä. Myös maaperästä on löydettävissä uutta hyödynnettävää. BIO-OSAKE -hankkeessa kartoitamme erilaisia pellon ja maaperän raaka-aineita sekä niiden jatkojalostukseen soveltuvia laitteita. Perjantaina 14.4.2023 järjestettävässä työpajassa ovat esittelyvuorossa mm. öljynpuristin, vesihöyrytislain ja optinen lajittelija.   Kutsu Bio-Osake -hankkeen työpajaan Jokioisille …

FutureCrops2 -hankkeen webinaari 30.3.2023: Erikoiskasvien aktiivisuus maan alla

Viljelykasvien juuriston rakenteesta sekä merkityksestä peltomaahan kaivataan tietoa, sillä juuret ovat keskeisiä veden ja ravinteiden saannille ja sitä kautta maanpäällisen sadon tuottamiseen. Juuret ovat myös osa kasvien mukana peltoon jäävää hiilisyötettä.  Luonnonvarakeskuksen vetämissä hankkeissa selvitetään erikoiskasvien viljelykiertoja ja mm. sitä, miten maanpäällisen kasvun tavoin myös juurien ominaisuudet eroavat toisistaan. Kartoitamme myös palkokasvien nystyröiden muodostusta ja monipuolisen viljelyn merkitystä oljen hajoamiseen. Uusia juuritutkimusmenetelmiä edistetään FutureCrops 2.0 lisäksi myös RhizoPhos – tutkimuksessa. …