Hankkeen tavoitteena on pilotoida juuriin liittyviä kuvantamisen menetelmiä, joiden avulla voidaan tuottaa tietoa kasvien maahan jättämästä biomassasta sekä hiilen ja typen syötteistä.

Hanke alkoi loppuvuonna 2022 ja se jatkuu vuoden 2024 loppuun.

Tavoitteena on:

  1. Tuottaa näytteenoton avulla tietoa kohdekasvien (mm. härkäpapu, kumina, öljyhamppu) juurista.
  2. Luoda yksinkertainen menetelmä juurimassojen määrittämiseen.
  3. Hyödyntää tekoälyä juurinäytteiden tunnistamiseen.
  4. Pilotoida kuvantamisen laitteita ja niiden soveltuvuutta juurien ja maanpäällisen biomassatiedon tuottamiseen.
  5. Kokeilla yhdessä viljelijöiden kanssa juurinäytteiden ottoa ja kuvallista tiedonsiirtoa
  6. Testata tuotetun tiedon soveltuvuutta havainnollistavan laskurin ideoinnissa
  7. Tiedottaa eri tapatumissa ja eri kanavissa hankkeen tuloksista

Hankkeen tulosten ennakoitu julkistamispäivä sekä julkistamipaikka internetissä ilmoitetaan myöhemmin.