PeltoLuksus – Pelloilta arvotuotteita ja luksusta -hankkeen tavoitteena oli nostaa kolme pellon raaka-aineisiin perustuvaa arvoketjua kansalliseksi ja kansainväliseksi osaamisen lajiksi Suomessa.

Maatalouden toimintaympäristön muutokset ovat johtaneet heikkoon kannattavuuteen, epävakauteen ja tulevaisuusnäkymien puutteeseen. Korkeat tuotantokustannukset ajavat tiloja etsimään bulkkituotannon rinnalle lisäarvoa tuovia toimintamalleja. Erikoiskasvien raaka-aineet ovat ominaisuuksiltaan erilaisia ja mahdollistavat ainutlaatuisten tuotekehittelyn. Kestävyys, elämyksellisyys ja yksilöllisyys ovat nykyajan luksusta, johon tässä hankkeessa paneudutaan.

Yhteistä valituille raaka-aineketjulle oli se, että ne olivat ja ovat edelleen lähtöisin Suomessa viljeltävistä erikoiskasveista, jotka monipuolistavat viljelykierossa yksipuolista viljanviljelyä. Viljelykiertojen käyttö mahdollistaa tasapainoisemman ravinnetalouden, orgaanisen aineksen jäämisen maahan ja maan rakenteen ylläpidon. Lisäksi erityyppiset viljelykasvit voivat tuottaa synergiaa samassa järjestelmässä viljeltynä ja ylipäätään monipuolinen viljely puskuroi ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Pellon raaka-aineet jatkojalostetaan kestäviksi, puhtaiksi ja uuden ajan luksusta ilmentäviksi arvotuotteiksi kotimaisille ja ulkomaisille kuluttajille.

Lisäarvoa voi syntyä ketjun eri vaiheissa tutkimuksen, yritysten ja muiden tahojen innostuneella yhteistoiminnalla. Raaka-aineklustereihin valittiin Suomen parhaat toimijat. Halusimme nostaa esille pellon ja pellosta saatavien tuotteiden arvostusta ja imagoa. Oli aika herätä näkemään, minkälaista luksusta pellon antimista on mahdollista kehittää.

Konsortiota veti erikoistutkija Marjo Keskitalo, Luonnonvarakeskuksesta (Luke) ja operatiivisessa johtotiimissä oli mukana mm. KasKas Media, Luke, MMM, MTK nuorten valiokunta ja Sitra. Konsortioon kuului eri alan yrityksiä, asiantuntijoita Luonnonvarakeskuksesta, Aalto yliopistosta, Business Finlandista, Helsingin yliopistosta ja MTK keskusliiton nuortenvaliokunnasta.