Sivun materiaalit tuotettiin FutureCrops (Uusia kasvilajeja tuotantoon, tietoa ja elämyksiä kysynnän ja liiketoiminnan tueksi) hankkeessa, jota tuki Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma (2014–2020).

 

Erikoiskasvien kysyntä on kasvanut viime vuosien aikana. Kuluttajat ovat löytäneet kotimaiset, terveelliset erikoiskasvituotteet. Samalla kun kasvisruoan ja gluteenittomien tuotteiden kysyntä on kasvanut, kiinnostus myös erikoiskasveja kohtaan on lisääntynyt. Lisäksi kysyntää on muun muassa ravintoloissa sekä luontaistuote-, mauste- ja kosmetiikkateollisuudessa, joissakin tapauksissa jopa yli tarjonnan. Kotimaisen kulutuksen lisäksi tuotteilla olisi menekkiä myös ulkomailla.

Uudet tuotantokasvit ovat tulevaisuuden mahdollisuuksia, joista voi kehittyä merkittävää uutta liiketoimintaa suomalaiselle maataloustuotannolle. Ruoantuotannon näkökulmasta Suomen maantieteellinen sijainti 60° leveyspiirin pohjoispuolella on haasteellinen, mutta samalla myös ainutlaatuinen. Perinteisten viljelykasvien satomäärät eivät yllä täällä yleensä eteläisemmän Euroopan tasolle, mutta pohjoisen karut olosuhteet sopivat erinomaisesti monien erikoiskasvien viljelyyn ja tuovat siihen oman pohjoisen leimansa. Nämä erityistekijät luovat hyvät puitteet tuotteiden jatkojalostukselle ja markkinointiviestinnälle. Erikoiskasveihin liittyvä viljelyosaaminen on Suomessa korkeatasoista. Tuotteiden jatkojalostus, tuotteistaminen, brändääminen ja vientiosaaminen ovat kuitenkin osa-alueita, joissa on runsaasti kehittämispotentiaalia.

Futurecrops-hankkeessa tavoitteena on tunnistaa yhdessä toimialan kanssa käytävän vuoropuhelun kautta, miten erikoiskasveista voidaan luoda uutta liiketoimintaa. Hankkeessa selvitetään, miten kuluttajat suhtautuvat vähemmän tunnettuihin viljelykasveihin ja niistä valmistettuihin tuotteisiin, mikä on heidän valmius käyttää erilaisia erikoiskasveista valmistettuja tuotteita. Ydinkysymys on, miten erikoiskasveilla tuottaa ratkaisuja kuluttajien erilaisiin tarpeisiin, liittyivät ne sitten ravitsemuksellisiin tai eettisiin kysymyksiin, makutottumuksiin, ajankäyttöön tai vaikkapa vaihtelunhaluun. Lisäksi selvitetään kuluttajien tiedontarpeita: mitkä erikoiskasvien tuotantotapaan tai historiaan liittyvät tietosisällöt puhuttelevat kuluttajia eli mistä asioista sekä tuottajien että tuotteiden kannattaisi viestiä kuluttajille.

Erikoiskasvi-toimialan tuloksekas kehittäminen edellyttää koko ketjun vahvaa yhteistyötä. Yhteiskehittelytyöpajat kokoavat ketjun eri osat, niin kuluttajat, viljelijät, prosessoijat ja muut yrittäjät sekä asiantuntijat yhteen ideoimaan uusia erikoiskasvipohjaisia tuotteita ja palvelukonsepteja sekä tapoja kehittää erikoiskasveihin pohjautuvaa liiketoimintaa.