Luonnonvarakeskus (Luke) on mukana Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) vetämässä BIO-OSAKE,  Bioraaka-aineosaamisen keskus -hankkeessa, mikä alkoi vuonna 2021 ja päättyy 2023.

Luke on mukana kahdessa työpaketissa:

TP3 Vähähiilinen bioraaka-ainetuotanto  

a) Kartoitamme sienivalmisteen eli ympin tekemistä hämäläisetä peltomaasta. Ympit ovat luonnollisia valmisteita, jotka voivat parantaa kasvien kasvua. Nykyisin saatavilla olevat kaupalliset valmisteet ja niissä olevat mikrobit tuodaan ulkomailta. Selvitämme, miten mykoritsaa omavia kasveja voidaan hyödyntää ympin valmistuksessa. Ympit sopisivat kasvihuoneessa kasvatettaville kasveille ja monivuotisten taimille

b) Kokeilemme ensi kertaa Suomessa monivuotisen viljan, Kernzan, (Thinopyrum intermedium), menestymistä koekentällä (ks kuva alla). Viljan sukujuuret ovat Euraasiassa, mutta viimeiset kymmenet vuodet  kasvia on jalostettu USA:ssa. Onnistuessaan Kernza tuottaa satoa useamapana vuotena ja samalla kasvattaa syvän juuriston tuottaen orgaanista ainesta pysyvän hiilen raaka-aineeksi.

c) Tuotamme tietoa uusien ruokapalkokasvien esikasvivaikutuksesta. Parhaimmillaan palkokasvien juurinystyröiden sitoma typpi korvaa seuraavan kasvin tarvitsemaa väkilannoitetyppeä, mikä vähentää puolestaan kasvihuonekaasujen syntymistä. Esikasvina kasvavien palkokasvein välillä on kuitenkin eroja. Alla olevassa kuvassa syyskuussa kylvetyn syyshärkäpavun taimia marraskuun alussa.

d) Selvitämme seosviljelystä saatujen siemensatojen lajittelua hankkeessa hankitun optisen LED-lajittelijan avulla. Seosviljelyssä viljellään kahta tai useampaa kasvilajia ainakin osittain samanaikaisesti samalla pellolla. Hiilen sidonnan kannalta etuna on mm. se, että oikeilla kasvivalinnoilla epäedullisenakin kasvukautena toinen kasveista tuottaa satoa ja täydeltä katovuodelta vältytään. Menetelmää tutkitaankin maailmalla ja Suomessa yhtenä keinona lisätä ruoantuotannon joustoa ja kestävyyttä muuttuvissa tuotanto-oloissa.

TP4 Raaka-aineen jatkojalostaminen

a) Kartoitamme erikoiskasvien ja niiden viljelyssä muodostuneiden sivutuotteiden jatkojalostuksen mahdollisuuksia. Sivutuotteita voivat olla eri kasvien pellolle jäävät puintijätteet kuin siementen käsittelyssä muodostuneet kuoret ja muut sivuvirrat. Jatkojalostusta tarkastellaan ertyisesti maatilan ja pienyritysten näkökulmasta.

b) Selvitämme peltoviljelystä saatavien kasvimateriaalien jatkojalostamista Luken Biopajaan hankittujen laitteiden avulla sekä demonstroidaan niiden käyttöä. Kokemusta kartutetaan mm. kuumavesiuuttolaitteen, vesihöyrytislaimen ja siemenpuristiminen käytöstä. Lisäksi järjestetään  aiheeseen liittyviä työpajoja.