Sivun materiaalit tuotettiin FutureCrops (Uusia kasvilajeja tuotantoon, tietoa ja elämyksiä kysynnän ja liiketoiminnan tueksi) hankkeessa, jota tuki Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma (2014–2020).

Kasvit ovat osa ihmisten kulttuuriperintöä ja historiaa, osa maatalouden kehittymistä. Kasvit ovat myös tärkeä osa ihmisten tulevaisuutta ja FutureCrop -hankkeessa Eämämme kasvit -osuudessa tutkitaan miten tuotantokasveja on käytetty luovasti ennen ja nyt? Miten kulttuurin ja taiteen mahdollisuudet voi huomioida yleisesti kasvien tuotannossa? Miten hankkeessa nimettyjä kasveja voi käyttää luovasti?

Toimintamalli

Kasvit ja luovuus -toimintamalli. Tutkimusmallissa tutkitaan kasveja ja innovoidaan niiden luovaa käyttöä. Luovuuden kasvualustana on tieto, kokemus, virikkeet ja vuorovaikutus. Luovuus on oman tiedon omaperäistä muuntelua itsensä ilmaisuksi. Sen siemen on idea, sen ravinne on vuorovaikutus ja sitä kastellaan positiivisilla sanoilla. Toimintamallissa valitaan teema esim.  tuotantokasvin siemenet. Tätä seuraa vuorovaikutus eli keskustelu kyseisen siemenen tuotantokasvista kuten sen historiasta, käytöstä, viljelystä, kasvialustasta ja ihmisten muistoista kasviin liittyen. Vuorovaikutus tuottaa lisää kysymyksiä ja toimintamallissa kysymyksiin lähdetään etsimään tutkimalla vastauksia. Tutkimalla etsitään vastauksia esitettyihin kysymyksiin ja siihen, miten kyseistä tuotantokasvia voi hyödyntää luovasti. Tutkimusta seuraa konkreettinen toteutus ja keskustelu toteutuksen eri vaiheista ja haasteista. Toimintamallia voi hyödyntää työpajoissa eri ikäryhmille, joissa halutaan yhdistää tuotantokasvit ja luovuus ks. kohta Työpajaohjeet.

Työpajaohjeet

Työpajaohjeissa tuotantokasvin kehitys on jaettu osiin: siemenet, taimi, täyskasvuinen tuotantokasvi ja sadonkorjuu. Ohjeissa löytyy vinkkejä, miten toteuttaa kasvit ja luovuus toimintamallia  hyödyntäen eri ikäryhmille työpajoja tuotantokasvin eri kehitysvaiheet huomioiden. Työpajojen toteutusta suunnitellessa on hyvä huomioida mm. onko materiaalit työpajaan kyseisenä vuodenaikana saatavilla.

Siemenet

Kasvit ja luovuus -toimintamallissa valitaan teemaksi siemenet. Siemenet ovat kasvin tapa levittäytyä uusille elinalueille ja siemenillä on ominaisuuksia rakenteessa, jotka edesauttavat sitä. Ihmiset hyödyntävät jo kasvien siemeniä mm. niiden öljyä käytetään maaleissa ja niiden kuoren kuitua tekstiileissä. Erilaisista ja eri värisistä siemenistä voi tehdä myös hienoja taideteoksia esim.
Manick Sorca 2009 ”Seed of hope”. Keskustele tai anna osallistujien ideoida piirtämällä, millainen kasvi siemenestä voisi kasvaa.

Piirustus voi olla kuvitteellinen tai tietoon perustuva. Osallistujia voi myös haastaa keksimään piirtämällä tulevaisuuden kasveja, joita ei vielä ole olemassakaan. Keskustelun tueksi voi esittää
kysymyksiä: minkä kasvin siemen on, millaisessa kasvialustassa kasvi kasvaa, mitä siemen tarvitsee kasvaakseen tuotantokasviksi, mitä mielleyhtymiä kasvin siemenestä tulee ja miten sitä voisi käyttää luovasti? Keskustelussa/piirtämisen apuna voi hyödyntää internettiä/kirjoja/oheismateriaalia ja niistä tutkia eri kasvien siemeniä, siemenen rakennetta (alkio-ravinnevarasto-kuori) ja kasviin liittyvää kulttuuriperinnettä.

Tämän jälkeen työpajaa voi jatkaa esim. tekemällä siemenistä kortteja, koristelemalle niillä tavaroita tai tekemällä niistä koruja. Tarvitset kartonkia/korupohjia. Suunnittele, mitä ja miten haluat siemeniä käyttää ja miten asetella ne kartonkiin/korupohjaan. Liimaa siemenet suunnitelman mukaan kartonkiin/korupohjaan. Koruissa on hyvä käyttää liimana kuumaliimaa. Anna kortin/korun kuivua. Viimeistele lisäämällä muita elementtejä tai värejä. Koruissa lisää liimaa vielä kuivumisen jälkeen niin että pinta tasoittuu.

 

Taimi

Kasvit ja luovuus -toimintamallissa valitaan teemaksi taimet. Tuotantokasvit itävät simenestä taimeneksi ja taimettuminen voi kestää parista viikosta kuukausiin mm. kuivuus pidentää taimettumisaikaa. Taimenen rakennetta ja väriä voi luovasti hyödyntää mm. maataiteessa tai elävässä taiteessa. Maataide on 1960 -luvulla kehittynyt taiteen muoto, jossa maa tai maisema muutetaan taideteokseksi.

Työpajassa voi ideoida tulevaisuuden kasveja Muualta kuin maasta -ajatuksella. Tarvikkeiksi tarvitaan rautalankaa, sivuleikkuri, pihdit ja kipsijauhetta sekä astiaksi esim. tyhjä 1kg jogurttiastia. Leikkaa rautalangasta ideaasi sopivan pituisen rautalangan pala, muotoile rautalangasta pihtiä apuna käyttäen erilaisia tuotantokasveja. Kun teos rautalangasta on valmis, kasta se muutaman kerran kipsissä (kipsijauhe ja vesi). Tämän jälkeen teoksen annetaan kuivua. Kuivumisen jälkeen halutessaan teosta voi vielä koristella tai sen voi laittaa sellaisenaan esim. ikkunaan koristeeksi.

Keskustelun tueksi työpajassa voi esittää kysymyksiä: taimien värien kirjosta eli minkä värisiä eri tuotantokasvit ovat ja miten värejä voi hyödyntää esim. maataiteessa, mistä tuotantokasvien eri värit johtuvat, miten kasveista voi tehdä eri värejä, miten kasvit voivat olla muualta kuin maasta? Lisätietoa voi etsiä internetistä/oheismateriaalista.

Tämän jälkeen työpajaa voi jatkaa istuttamalla pellavan taimista pienen ja yksinkertaisen teoksen esim. Suomen lipun. Taimenista kasvaa täysikasvuinen tuotantokasvi, jolloin teos on parhaiten nähtävillä.

 

Täysikasvuinen tuotantokasvi

Kasvit ja luovuus -toimintamallissa valitaan teemaksi täysikasvuinen tuotantokasvi. Kasvi on kasvanut nuoruusvaiheen ja on siirtynyt lisääntymisvaiheeseen. Täysikasvuista tuotantokasvia voi käyttää luovasti maataiteessa tai elävässä taiteessa, mutta siitä voi luoda myös hetkellisen kasviseinän tai verhon esim. huvimajaan. Toteutuksen voi suunnitella, joko niin, että kasvi on elävä osa teosta tai että se kuivettuu teokseen. Kasvit voi myös upottaa kirkkaassa lakassa, jolloin se säilyy kauemman aikaa värikkäänä.

Halutessaan työpajassa voi osallistujien kanssa kerätä tuotosta varten ympäristöstä materiaaleja kuten keppejä tai käydä poimimassa haluttuja tuotantokasveja luvan kanssa sovitulta tuottajalta.
Keskustelun tueksi voidaan miettiä vastauksia kysymyksiin: mistä eri kasvit on tuotu Suomeen ja mitkä kasvit ovat suomalaisia, miten ennen ja nyt on käytetty eri kasveja, mitä muistoja osallistujilla on eri kasveihin liittyen?

Tämän jälkeen tarvitaan nauloja, vasara, juuttinarua, hanskat, keppejä, eri värisiä maaleja, vesikuppeja eri väreille, siveltimiä ja matonkuteita sekä puutarhasakset. Ensimmäisenä tehdään kasviverholle/-seinälle loimet eli naulaa haluttuun kohtaan huvimajaan/kehikkoon ylhäälle ja alhaalle nauloja, joihin juuttinaru kiinnitetään loimimaisesti. Alussa naru solmitaan naulaan, tämän jälkeen juuttinarua kierretään naulan ympäri ja lopussa päätetään pujottelu solmuun. Kun kierrät narua, käytä käsineitä käsissä. Älä kuitenkaan laita narua tiukalle, se hankaloittaa työn muita
vaiheita. Loimen voi tehdä myös valmiiksi ennen työpajaa etenkin, jos työpaja on lapsille.

Kun rakenteet kasviverholle/-seinälle on valmiina, on hyvä aloittaa maalaamaan kerättyjä keppejä. Esim. akryylimaaleja voi käyttää puumateriaalille. On tärkeää, että kepit ovat kuivia ja suoria. Suorat kepit on helpompi pujotella loimeen kuin oksaiset ja käyrät. Jos kuitenkin haluaa seinään ulottuvuutta ja kuvioita, tällöin on hyvä hyödyntää muita kuin suoria keppejä. Maalaa siveltimellä keppeihin eri värisiä raitoja ja pisteitä, mielikuvitus on rajana. Anna keppien kuivua maalaamisen jälkeen.

Työpajan viimeinen vaihe on pujotella keppejä, matonkuteita ja kerättyjä täysikasvuisia tuotantokasveja loimeen. Leikkaa kepit ja tuotantokasvit oikean pituisiksi puutarhasaksilla. Mitä tiheämmin pujottelet materiaalit, sitä peittävämpi siitä tulee. Halutessasi voi myös maalata kasveja spraymaalilla, jos teet sen kartongin päällä kasvista jää kartonkiin kuvio ja voit tehdä, vaikka taulun kartongista kodin seinälle.

 

Sadonkorjuu

Kasvit ja luovuus -toimintamallissa valitaan teemaksi sadonkorjuu. Tuotantokasvi on kypsä korjattavaksi talteen ja mm. olkea voi monipuolisesti hyödyntää luovasti. Oljilla on pitkät perinteet ja niitä on mm. hyödynnetty ajassa makuupatjoissa, matoissa, katoissa ja vielä nykyäänkin niistä tehdään koruja, taideteoksia ja hattuja sekä paperia. Suositeltava teos luettavaksi tai työpajan oheismateriaaliksi on Tuula Launonen, Olkiaarteet. Olki kuitenkin terminä käsittää enemmänkin viljakasvit kuin kaikki tuotantokasvit, mutta tuotantokasveja voi testata oljen mukaiseen käyttöön. Haasteena tässä hankkeessa on ollut saada hankkeessa nimettyjä kasveja sadonkorjuun jälkeen luovaan käyttöön testattavaksi.

Keskustele työpajaan osallistuvien kanssa: miten olkea on ajassa käytetty, miten olkea voi luovasti hyödyntää ja miten sitä on hyödynnetty, miten eri tuotantokasveja voisi hyödyntää oljen tapaan ja onko osallistujia kokemuksia siitä?

Tämän jälkeen kasvia sadonkorjuun jälkeen voi esimerkiksi lähteä tutkimaan valotyöpajan keinoin. Tarvikkeeksi tarvitaan eri värisiä led-avaimenperiä, eri kuvioisi ja värisiä juomalaseja, valkoinen
tausta ja kasveja. Työapaja tulee toteuttaa pimennetyssä huoneessa. Huoneen voi pimentää esim. teippaamalla ikkunoihin mustaa jätesäkkiä. Aseta valkoinen tausta tukevasti pystyasentoon,
kohdista eri värisiä ledvaloja sitä kohti ja laitan taustan ja valojen väliin juomalaseja ja eri kasveja. Kasvit ja juomalasit heijastavat muotonsa ja rikkovat ledvalojen valoa taustalle eri tavalla eri asetelmissa. Halutessaan luomansa teoksen voi valokuvata. Työpajaa voi jatkaa ideoimalla uusiatuotantokasveja esim. lataamalla mobiililaitteeseen Pablo sovelluksen, ottamalla ledavaimenperän, piirtämällä kasvin led-avaimenperällä ja ottamalla kuvan Pablo-sovelluksella.

Valotyöpajasta voi edetä luomaan Kuvion toiminta-alueella perinteikästä perunahimmeliä tuotantokasveilla. Perunahimmelin tekemiseen tarvitset perunoita, olkia/tuotantokasveja, silkkipaperia, sakset ja lankaa. Aloita työpaja leikkaamalla silkkipaperista erilaisia muotoja esim. kukka, piparkakku, tähti. Ota olki/tuotantokasvi, jonka haluat laittaa perunaan ja lävistä sillä leikkaamasi silkkipaperin pala keskeltä. Kun olet lisännyt haluamasi määrän koristeita olkeen/tuotantokasviin, leikkaa se haluamasi pituiseksi ja paina se perunaan kiinni. Etuna on, että olki/tuotantokasvin varsi on kova.  Kokeile ero vähän keitetyn ja ei keitetyn perunan välillä. Halutessasi voit tehdä sukkapuikolla valmiiksi reiän oljelle/tuotantokasville. Älä kuitenkaan tee liian isoa reikää, että olki/tuotantokasvi ei pysy siinä. Lisää perunahimmeliin lanka, että saat sen roikkumaan katosta/ ulos puusta.