Webinaari 10.12.2020: Erikoiskasvituotteiden jatkojalostus ja vienti on tulevaisuutta

Suomi tarvitsee uutta kestävää tuotantoa ja liiketoimintaa. Erikoiskasvien viljely on yksi mahdollisuus parantaa alkutuotannon kestävyyttä. Lisäksi erikoiskasveista voidaan jalostaa tuotteita, joilla on kysyntää niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Suomessa varsin uusi ilmiö ovatkin maatilayritykset, jotka erikoiskasvituotannon lisäksi ovat ryhtyneet jatkojalostamaan itse raaka-aineista elintarvikkeita. Osa suuntaa tuotteita myös vientiin. Miten muiden maiden kuluttajat mieltävät pohjolassa tehdyt tuotteet? Minkälaista koulutusta ja viennin tukea pk-yrityksille on tarjolla? Näistä sekä kahden erikoiskasveja jatkojalostavan, Birkkalan tilan …

Erikoiskasvipäivässä esiteltiin valkuais- ja värikasvien varmoja ja vallattomia tuotantomenetelmiä 20.8.2020

Kotimaisista erikoiskasveista saatavaa kasvivalkuaista käytetään yhä enemmän useammissa elintarvikkeissa. Myös valkuaisrehujen kotimaisuusastetta on varaa nostaa. Kasvivärien tuottaminen avaa puolestaan uudenlaisen liiketoiminnan mahdollisuuksia. Mutta miten raaka-aineita tuotetaan, kun kasvuolot käyvät yhä vaihtelevimmiksi ja kasvustoja kiusaavat tuholaiset samalla, kun torjunta-aineiden käyttöä tulisi vähentää? Luonnonvarakeskuksen Erikoiskasvipäivässä 20.8.2020 esiteltiin eri tutkimushankkeiden kenttäkoketa, joissa tutkitaan palkokasvien kylvötiheyttä, kasvinsuojelua, ymppäämisen tarvetta sekä eri lajikkeita. ”Sekaviljelykokeissa tutkimme, miten kasvien ominaispiirteitä hyödyntämällä voidaan lisätä satovarmuutta ja vähentää kemiallisten …