Sivun materiaalit tuotettiin FutureCrops (Uusia kasvilajeja tuotantoon, tietoa ja elämyksiä kysynnän ja liiketoiminnan tueksi) hankkeessa, jota tuki Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma (2014–2020).

 

FutureCrops-sivustoilla kerrotaan erilaisista viljelykasveista, joista on kokemusta tai jotka voivat olla lähitulevaisuudessa mahdollisia viljeltäväksi, kasvien taustoista ja tuotantoalueista, sekä tärkeimmät viljelyssä huomioon otettavat tekijät. Koska viljelykasveja on varsin paljon, täydentyvät sivustot hankkeen aikana.

Erikoiskasviviljelyn aloittamista miettiessä kannattaa pohtia oman tilan resurssit, mahdollisuudet sekä henkilökohtaiset tavoitteet. Koska erikoiskasveja, nimensä mukaisesti, viljellään viljoja vähemmän, on myös niihin liittyvää tutkimustietoa ja käytännön kokemusta vähemmän saatavilla. Tämän takia erikoiskasviviljelijä joutuu aina panostamaan viljelyyn enemmän. Tietoa ja osaamista ei löydy yhdestä paikkaa, vaan sitä kannattaa etsiä eri lähteistä. Siementen hankinta, tuotantomenetelmät, sadonkorjuu ja markkinointi eroavat siitä, mitä viljoille suositellaan. Suomalainen erikoiskasviviljely on suurimmaksi osaksi sopimustuotantoa, jolloin ennen viljelyn aloittamista tulee tehdä sopimus sadon markkinointia hoitavan yrityksen kanssa. Myös sopimusviljelyttäjät ohjeistavat viljelyasioissa sekä siemenen hankinnassa.

Erikoiskasveja on tuotannon haasteellisuuden, riskin ja onnistumisen suhteen hyvin erilaisia kasveja. Kannattaa siis pohtia, haluaako viljan rinnalle satokasvin, joka tuo riittävästi monipuolisuutta viljelykiertoihin, mutta ei liikaa lisää työmäärää tilalla. Silloin hyöty voi tulla siitä, että pellon käyttö ja viljelykierrot monipuolistuvat ja riskit koko tilan sadon menetykseen ei lisäänny huononkaan sään vallitessa, maaperän rakenne kohenee, ravinnetalous tasapainottuu tai/ja tilan tuotantovälineet tulevat paremmin hyödynnetyksi. Erikoisuuksien tuotannon taloudellinen kannattavuus voi olla myös viljoja parempi.

Toisessa ääripäässä ovat erikoiskasvit, joiden tuotantomenetelmät ja markkinointikanavat ovat vasta kehittymässä, viljelymenetelmistä saattaa olla vain visio eikä siementen saaminenkaan aina ole helppoa. Näihin haasteisiin tarttuvalta vaaditaan pioneerihenkeä, riskiä pelkäämätöntä otetta ja näkemystä siitä, mitä on tavoittelemassa. Myös pettymyksiin on varauduttava. Investoinnit saattavat maksaa itsensä takaisin vasta vuosien kuluessa.  Mutta kuten muutoinkin yritystoiminnassa, riskien ottaminen kannattaa, ainakin joskus. Jokainen suuri yritys on ollut pieni aikanaan.

Erikoiskasveihin liittyvää tietoa löytyy myös sopimusviljelyttäjiltä, neuvonnasta, tuotantopanosten valmistajilta, alan kouluista ja tutkimuksesta. Hyviä vinkkejä saa myös kyseistä kasvia viljelleeltä, jos tuntee sellaisen.