Erikoiskasvien talvipäivä 15.2.2022

Sään vaihtelut, hiilen sidota ja peltoluonto on otettava jatkossa entistä tarkemmin huomioon. Muutoksia on odotettavissa myös raaka-aineen tarpeessa ja kulutuksessa. Miten kasvinviljelyä tulisi sitten muuttaa, jotta viljelyllä vastataan erilaisiin tarpeisiin? Ratkaisuna voi olla se, että kasvilajien ominaisuudet, niiden väliset erot sekä kasvien vuorovaikutukset ympäristötekijöiden kanssa tunnetaan paremmin. Tietoa tarvitaan, kun luodaan vähähiilisiä ja monimuotoisuutta edistäviä viljelykiertoja.  Juuristomikrobit, ravinnekierto, hiilisyöte ja biomassa ovat raaka-aineen ominaisuuksien ohella esimerkkejä tekijöistä, joihin kasvivalinnoilla voidaan …

Erikoiskasvien tutkimuspäivä 24.8.2021

FutureCrops 2.0 järjesti yhdessä muiden Luonnonvarakeskuksen hankkeiden kanssa Jokioisilla erikoiskasvien  tutkimuspäivän, jossa esiteltiin ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen kannalta merkittävää erikoiskasvitutkimusta. Kerroimme uusista yksi- ja monivuotisista ruokakasveista sekä tuotanto- ja korjuutekniikoista. Esittelimme, miten erikoiskasvien avulla voidaan vähentää tuotantopanosten tarvetta ja minkälaisia keinoja seosviljely tuo hiilisyötteen kerryttämiseen. Geenivaratutkimuksessa toimme esille haasteita, joita ristipölytteisen ja monivuotisen peltokasvin siemenlisäyksessä kohdataan. Esittelyssä oli myös keinoja pölyttäjien lisäämiseksi. Kasvukaudella 2021 FutureCrops 2.0 selvitti tattarin ja viiden …