Karjalan syyttäjänvirasto on saattanut päätökseen metsäsektorin järjestysvallan ja valvontaa tekevien organisaatioiden toimintaa koskevan tarkastuksen vuodelta 2008. Tuloksista ilmenee, että metsäsektorilla lakia rikkovat niin metsänkäyttäjät kuin leshozien ja Karjalan metsäministeriön johtajatkin. Tarkastuksessa havaittiin rikkeitä metsänvuokrasopimuksiin ja metsäkauppoihin oikeuttavien huutokauppojen järjestämisessä.

Karjalan metsäministeriössä tehdyn tarkastuksen perusteella välimiesoikeuteen on lähetetty 10 tapausta, jotka liittyvät huutokauppatulosten hyväksymiseen metsänvuokrasopimusten osalta.

Syyttäjän kanteen perusteella Karjalan välimiesoikeus on esimerkiksi mitätöinyt Kostamuksen metsätoimialueen ja ZAO Komileszagotpromin välisen metsänvuokrasopimuksen alueelta, jolla kasvaa Venäjän Punaiseen kirjaan merkittyä harvinaista jäkälää.

Vuonna 2008 Karjalassa rekisteröitiin 511 metsäsektorilla tapahtunutta rikosta, joista 151 oli laittomia hakkuita. Julkitulleiden rikosten määrä kasvoi edellisvuoteen verrattuna. Miliisi ja metsätalousviranomaiset tekivät yli 700 metsäpalstojen tarkastusta ja reilut 7 200 puutavara-autoratsiaa.

Lähde: Karjalan tasavallan syyttäjänvirasto