Venäjän duuma hyväksyi 11. huhtikuuta 2009 kolmannessa käsittelyssä muutoksia metsälakiin. Lakiluonnosta esitteli duuman luonnonvarakomitean puheenjohtaja Natalia Komarova.

Tarve säädellä suojametsien hakkuita, vesiensäännöstelyaltaiden perustamista, vesirakentamista ja linjojen vetoa on tullut hyvin ajankohtaiseksi. Käytännössä metsälain kannalta esitetyt muutokset merkitsevät sitä, että hakkuu em. tarkoituksessa on mahdollista kaikissa suojametsissä lukuunottamatta puistometsiä ja viheralueita. Viheralueilla hakkuu on sallittua vasta sen jälkeen, kun kyseiset maat tai maapalstat on poistettu viheralueesta muuttamalla alueen rajoja.

Lakiluonnoksessa on joukko tärkeitä normeja, joiden avulla on mahdollista parantaa alan tuottavuutta. Esimerkiksi silloin kun metsiä käytetään maatalousyrittäjyyden harjoittamiseen, toimitaan metsävuokrasopimusten nojalla, mutta kun kansalaiset harjoittavat maataloutta omiksi tarpeikseen, metsää myönnetään korvauksetta määräaikaiskäyttöön tai perustetaan servituutti Venäjän maalain ja siviililain mukaisesti.

Uudessa muodossaan metsälain § 105 mahdollistaa mehiläistenhoidon ja heinänteon viheralueilla. Kansalaisten pääsyä viheralueille ei saa rajoittaa eikä ao. käyttöön annettuja palstoja saa aidata.

Metsätiestön kehittämiseen liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi ehdotetaan muutoksia alueiden valtuuksiin metsäasioissa. Subjektit saavat mahdollisuuden rakentaa ja käyttää metsäteitä federaation budjettiavustusten ja yhteisen rahoituksen turvin. Tarvittavat säädökset ovat jo olemassa.

Lähde: Venäjän federaation duuman lehdistöpalvelu