Venäjän maatalousministeri Aleksei Gorgejev järjesti helmikuussa metsäneuvoston ensimmäisen kokouksen, johon osallistui edustajia taloudellisen kehittämisen ministeriöstä, subjektien metsähallinnoista, tutkimus- ja oppilaitoksista, metsäteollisuusyrityksistä sekä kansalaisjärjestöistä.

Avatessaan kokousta Gorgejev totesi, että metsäneuvostosta tulee julkinen keskustelukanava valtion metsäpolitiikan kehittämistä ja metsälain toteuttamista koskeville teemoille.

Kokouksessa käsiteltiin metsänkäytön tehostamista puunkorjuun osalta. Vuonna 2008 Venäjällä korjattiin 162 milj. kuutiota puuta, mikä on 44 milj. kuutiota vähemmän kuin edellisvuonna. Vaikka Venäjän metsävarat ovat valtavat, on maa metsänkäytön tehokkuuden suhteen listauksissa viimeisimmillä sijoilla. Kokouksessa esille tuoduista ehdotuksista tärkeimpinä voidaan mainita metsälainsäädännön ja säädösten kehittäminen.

Lähde: Maatalousministeriö