Venäläiset tiedotusvälineet ovat uutisoineet reilun vuoden ajan kiinalaisten suurinvestoinnista Tomskin alueelle Siperiaan. Kiina-aiheinen verkkolehti ChinaPRO kirjoittaa aiheesta seuraavaa:

Kiinalaiset investoivat 1,6 mrd. dollaria Tomskin alueelle. Tammikuussa venäläis-kiinalainen yhtiö OOO Henda-Sibir aloitti kahdeksanvuotisen investointihankkeensa toteuttamisen.

Henda-Sibir on alkanut suunnitella 200 000 kuutiota vuodessa tuottavan vaneritehtaan ensimmäistä vaihetta. Yhteisyrityksen varatoimitusjohtaja Jevgeni Dunajev kertoi ChinaPRO:lle, että tehtaan perustukset on muurattu ja metsäkoneita on ostettu Kanadasta.

Vuoteen 2016 mennessä yhteisyritys on suunnitellut rakentavansa useita puunjalostuslaitoksia Tomskin alueelle: MDF- ja OSB -levytehtaat, höylätavaraa tuottavan laitoksen sekä sellu- ja paperitehtaan. Niiden raaka-ainetarpeen tyydyttämiseksi tarvitaan noin 4,5 milj. kuutiota puuta vuodessa, minkä vuoksi muutamien lähivuosien aikana Tomskin alueelle hankitaan 18 – 20 puunkorjuuketjua. Dunajevin mukaan kiinalaiset vastaavat kaikista rahoituskuluista ja venäläiset huolehtivat puunjalostuksen vaatimien tuotantotilojen ja laitteiden hankinnasta.

OOO Henda-Sibir on vuonna 2002 perustettu metsäteollisuusyhtiö, joka tuottaa vuosittain noin 250 000 t sahatavaraa. Vuoteen 2007 saakka 60 % sahatavarasta vietiin Kiinaan, mutta nyt suurin osa puutavarasta toimitetaan Venäjän markkinoille.

Lähde: ChinaPRO