Stora Enso siirtää lopullista päätöstään sellu- ja paperitehtaan rakentamisesta Nizhni Novgorodin alueelle, tiedottaa yhtiö. Syinä ovat heikko rahoitustilanne ja huonot lähiajan näkymät metsätuotteille. Hanketta ei peruta kokonaan, vaan ratkaisuja toteutukselle pyritään löytämään. Nizhni Novgorodin aluehallinnon kanssa käydään neuvotteluja uuden aikataulun laatimiseksi.

Lähde: Stora Enso Oyj