Venäjän metsätalousvirasto Rosleshoz suunnittelee täydennyskoulutuksen järjestämistä alueellisille metsähallinnon johtajille. Kurssit alueiden päämetsänhoitajille järjestää yleisvenäläinen johtajien ja metsätalousasiantuntijoiden täydennyskoulutusinstituutti (VIPKLH).

Metsätalousviraston mukaan toimiala kärsii tällä hetkellä työntekijäpulasta. Erityisesti alan koulutuksen saaneesta hallintohenkilöstöstä on pula. Joillakin alueilla metsähallinnon toimielinten johtaviin tehtäviin nimitetään henkilöitä, joilla ei ole alan koulutusta eikä käytännön kokemusta alalta.Ongelma pyritään ratkaisemaan kurssituksen avulla.

Lähde: Rossiiskie lesnye vesti