Marraskuussa Suomeen tuotiin 1,1 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta, ja tuonti väheni hieman edelliskuukaudesta, tiedottaa Metla. Marraskuussa tuodusta puusta 62 % oli venäläistä. Puun tuonti lähti vuoden alussa kasvamaan ja vakiintui kesäkuusta lähtien lähelle 1,2 miljoonan kuutiometrin kuukausivauhtia. Lisääntymisestään huolimatta puun tuonti ei loppuvuonnakaan ole noussut taantumaa edeltäneelle tasolle.

Puun kumulatiivinen tuonti tammi-marraskuussa ylsi 11,2 miljoonaan kuutiometriin. Tuontivauhti ennakoi määrän päätyneen vuoden 2010 lopussa 12,3 miljoonaan kuutiometriin. Vaikka puun kumulatiivinen tuonti lisääntyi edellisvuodesta 35 prosentilla, määrä jäi silti 27 prosenttia edeltävän kymmenvuotiskauden keskiarvoa pienemmäksi. Tammi-marraskuussa tuotu puu oli pääasiassa kuitupuuta tai haketta.

Lähde: Metla, metsätilastotiedote 4/2011