Venäjän metsätalouden kokonaisrahoitus kaksinkertaistuu vuoden 2011aikana ja on lähes 40 miljardia ruplaa (n. 1 mrd €). Alueiden rahoitusosuus kasvaa 3 miljardista 6,5 miljardiin ruplaan viime vuoteen verrattuna. Federaation rahoitus metsätaloudelle on tänä vuonna kokonaisuudessaan 33 miljardia ruplaa, josta 18 miljardia ruplaa ohjataan alueille valtionapuna. Lisäksi valtio subventoi metsien paloturvallisuustekniikan hankintoja 5 miljardilla ruplalla.

Metsätalousvirasto tekee lähiaikoina suunnitelmat vuosille 2012–2013 ja laatii uudet kaksivuotiset sopimukset alueiden kanssa. Metsän käyttömaksujen korottamista ja suhteellista tulonjakoa federaation ja alueellisten budjettien kesken harkitaan yhdeksi metsätalouden rahoittamisen vahvistamiskeinoksi.

Lähde: Rossijskie lesnye vesti