Venäjän tilastopalvelu Rosstat on julkaissut tuotantolukuja vuodelle 2010. Kaikkien metsäteollisuuden tuotteiden tuotantomäärät ovat kasvaneet vuoteen 2009 verrattuna. Suurinta kasvu oli levyteollisuudessa.

Venäjän tullin julkaisemista tiedoista käy ilmi, että myös metsäteollisuuden vientimäärät olivat kasvussa viime vuonna paperia lukuunottamatta. Raakapuun vienti väheni kaksi prosenttia.

Keskeisimpien metsäteollisuustuotteiden tuotanto ja vienti:

Tuotannon ja viennin kehittyminen:

Lähteet: Rosstat, Venäjän tulli