Venäjän tilastopalvelu Rosstat on julkaissut tuotantolukuja vuodelle 2008. Metsäteollisuuden tuotanto on laskenut lastulevyä ja kartonkia lukuun ottamatta. Suurin pudotus oli sahatavaran tuotannossa, joka väheni lähes 10 %.

Keskeisimpien metsäteollisuustuotteiden tuotanto:

Lähde: Rosstat