Venäjän hallituksen asettama komissio talouden kestävän kehityksen tehostamiseksi on vahvistanut luettelon strategisesti merkittävimmistä yrityksistä. Luettelo ei ole kaikenkattava, vaan sitä voidaan täsmentää komission päätöksellä.

Yrityksen ottaminen luetteloon ei takaa rahallista tukea. Tärkeintä on tukea yritysten kestävyyttä, ei ainoastaan lainoituksella vaan myös muilla tavoin, esimerkiksi myöntämällä valtiontakauksia, korkotukea, auttamalla rästiverojen maksujärjestelyssä, tekemällä valtiontilauksia sekä tullimaksupoliittisia tukitoimia. Lisäksi yritystoiminnan lopettamisesta aiheutuvia sosiaalis-taloudellisia haittoja pyritään minimoimaan.

Metsäteollisuuden osalta luetteloon pääsivät seuraavat yritykset:
OOO Lesopromyshlennaja kompanija Continental Management
OOO Ilim Group
OAO Kondopoga
Sellu- ja paperitehdas AOA Volga
Arkangelin sellu- ja paperitehdas

Lähde: Venäjän hallituksen www-sivut