Luoteis-Venäjän tullipäällikön Mihail Prokofjevin antaman arvion mukaan ulkomaankaupan tavaramäärät laskevat tänä vuonna vähintään neljänneksen, kirjoittaa Kommersant-SPB lehti. Tammikuun aikana vientimäärät ovat supistuneet lähes puoleen. Talouskriisi on vaikuttanut varsinkin kemianteollisuuden, puun ja paperin viejiin.

Luoteis-Venäjän tullipiirissä Pietarin ja Baltian tullitoimipaikoissa tavaranvaihto on vähentynyt 45 ja 50 % edellisvuoden tammikuuhun verrattuna. Suurin vientituoteryhmä ovat kemian tuotteet ja polttoaineet, toiseksi suurin metallit ja metallituotteet ja kolmanneksi suurin puu, paperi ja puunjalostustuotteet.

Lähde: Kommersant-SPB № 13, 27.01.2009