Venäläisten metsäteollisuusyritysten tuotannon ja henkilöstön sopeutustoimista tiedotetaan vaihtelevalla avoimuudella. Viime aikoina henkilöstön vähentämissuunnitelmista on uutisoitu mm. seuraavaa:

Arkangelin alue

Uutistoimisto IA Regnum kirjoittaa Arkangelin alueen henkilöstövähennyksistä viitaten Arkangelin alueen metsäalan ammattiliiton johtajalta ja varajohtajalta saatuihin tietoihin. Regnumin mukaan Arkangelin puunjalostuslaitos ”Arhangelskij LDK 3” vähentää 648 henkilöä. Irtisanomiset aloitetaan helmikuussa, jolloin ne kohdistuvat 219 henkilöön. Myöhemmin on tarkoitus irtisanoa lähes kaikki loput työntekijät ja pysäyttää yrityksen toiminta kesään mennessä. Äänisen puunjalostuslaitos ”Onezhskij LDK” (kuuluu Investlesprom-yhtiöön) suunnittelee vähentävänsä nykyisestä 900 työntekijästä 160. Vuosi sitten yrityksessä oli vielä yli 1 200 työntekijää. Varsinaiset leikkaukset koskevat yhteensä noin 300 työpaikkaa, osa henkilöstövähennyksestä on johtunut luonnollisesta poistumasta. Solombalales-yhtiöön kuuluva saha ”Solombalskij LDK” on antanut irtisanomisilmoituksen 211 henkilölle. Solombalan sellu- ja paperitehtaan seisokki kestää helmikuun alkuun saakka. Ilim Groupiin kuuluva sellu- ja paperitehdas Koryazhmassa on ilmoittanut vähentävänsä 409 työntekijää. Viskoosisellun valmistus lopetetaan kokonaan, huoltoyritys lakkautetaan ja kolme paperikonetta laitetaan seisomaan.

Positiivisena uutisena mainitaan sahalaitos ”Arhangelskij lesozavod 3”, joka aikoo lisätä tuotantoa ja käynnistää toisen vuoron tammikuun aikana. Ammattiliiton varajohtajan mukaan sahat ”Arhangelskij lesozavod 3” ja ”Lesozavod 25” (kuuluu Titan-yhtiöön) ovat ainoita yrityksiä, jotka ovat tehneet uusia raaka-aineen toimitussopimuksia Arkangelin alueella.

Karjalan tasavalta

Karjalan tasavallan metsäteollisuusministeriö tiedotti jo viime syksynä sahojen vaikeasta tilanteesta ja tuotannon pysäyttämisestä useissa yrityksissä (Kemin, Laatokan, Shalskin, Karhumäen ja Solomannin sahat, Pegas International). Sittemmin Karjalan hallitus on käynyt neuvotteluja suurimpien yritysten kanssa ja tiedottanut niiden tilanteesta suhteellisen positiiviseen sävyyn. Nykyisin tanskalaisen huonekaluvalmistajan Flexan omistama Zapkarelles vähensi viime vuonna henkilöstöä 257 hengellä ja tänä vuonna suunnitellaan 300 työpaikan leikkausta. Suuri osa työntekijöistä voi kuitenkin työllistyä tällä hetkellä rakenteilla olevaan puubrikettejä tuottavaan yksikköön. Pitkärannan sellutehtaalla on noin tuhat työntekijää, eikä irtisanomisia kaavailla. Kontupohjan paperitehdas ja Karjalan hallitus ovat sopineet tukitoimista yritykselle ja tehdas on lupautunut säilyttämään työpaikat ilman massairtisanomisia. Investlesprom-yhtiö uutisoi aikaisemmin 600 työntekijän vähentämisestä Segezhan sellu- ja paperitehtaalla ja 300 Segezhan sahalla. Karjalan Sanomien mukaan Karjalassa on tammi-helmikuussa odotettavissa 2 380 irtisanomista, joista metsäalan osuus on yli 1 500 henkilöä.

Muut alueet

Uutistoimisto Teleinform viittaa Irkutskin alueen metsäalan ammattiliiton johtajan antamiin tietoihin ja toteaa, että Bratskin ja Ust-Ilimskin piireissä on suunnitteilla yli 900 henkilön irtisanominen metsäteollisuudessa. Investlespromiin kuuluva sellu- ja paperitehdas ”Kama” Permin alueella vähentää noin tuhat työpaikkaa. Baikalin sellu- ja paperitehdas uutisoi irtisanovansa 1 377 työntekijää.

Lähteet:
IA Regnum 1, 2, 3, 4 ja 5,
Karjalan tasavallan www-sivut 1, 2, 3 ja 4
Segezhan sellu- ja paperitehdas 1 ja 2
Teleinform
Continental Management
Karjalan Sanomat nro 1, 14.1.2009