Naturföretagare välkommen på Nordic Nature Health Hubs andra workshop i Finland. Denna gång har vi fokus på nätverkande, testning av nya verktyg samt hållbarhet i verksamheten och vardagen.

Inom Nordic Nature Health Hub kommer en nordisk virtuell verktygslåda för naturföretagare att byggas upp. Den kommer att innehålla lättåtkomlig och lättförståelig validerad kunskap om natur och hälsa samt nya verktyg (karta, interaktiv applikation, handbok med pedagogiska verktyg och kurser). Med hjälp av den kompetens som kan förvärvas via Hubben kommer såväl etablerade som blivande naturföretagare att kunna utveckla nya produkter. Målet är också att Hubben ska vara en interaktiv mötesplats för allt från forskare till naturföretagare och privatpersoner. Projektets referensgrupp, som består av svenska och finska naturföretag i Botnia-Atlantica regionen, kommer att ha en viktig uppgift i uppbyggnaden genom att testa och utvärdera innehållet.

Plats; Alskat lägergård, Munkgrundsvägen 12, 65760 Korsholm

 

 

Program;

Måndag 21.10.

Kvällsprogram speciellt för projektets referensföretag (Alskat lägergård, Munkgrundsvägen 12, 65760 Korsholm)

kl. 19.00 Middag Filmsnutt och diskussioner

kl. 20.00-22 Bastubad nere vid stranden (+ möjlighet till saunayoga), fri samvaro

Tisdag 22.10.

 

8.45-10.30 Nya verktyg. Kom och testa prototyper och säg till vad du behöver! Mätning av naturens hälsoeffekter Station 1: Nätportal över Naturens hälsoeffekter Station 2: Naturhälsokartan. Karttjänsten och möjlighet till testning Station 3: Handboken Station 4: Att skapa en produkt tillsammans

kl.10.30-10.45 Jämställdhet och icke-diskriminering, med Ann Dolling

10.45-11.00 Paus (kaffe)

11–11.45 Hur kan hållbarhetstänket stärka ditt företag och ditt eget välmående som företagare? med företagare och ekologirådgivare Anita Storm.

12-13 Lunch, matsalen

.30-16 Hållbarhet som livsstil och företag, exempel i Unesco världsarv,med Anita Storm (Svedjehamns parkering, Björkövägen 1008, 65870 Björköby) Vandring runt Bodvattnet (4 km), tillverkning av kodsalva smat avnjutning av fisksmörgåsar på lokala råvaror och pannkaffe

17-19 Reflektioner kring dagen och nätverkande på Konsulinnans kafferum, restaurang Loftet, eller egen tid i Vasa

Max. 45 deltagare. Anmälan senast ti 8.10. 2019 till Lena (lena.enlund@centria.fi) eller Anna (anna.molander@hushallningssallskapet.se)

Pris

  • Referensföretagare deltar kostnadsfritt, projektet bokar och betalar resa med färja och buss samt mat och logi. • Övriga deltagare bokar och betalar själva för resa med färja. Busstransporter är gratis. Projektet bokar mat och logi som betalas kontant av deltagarna på plats direkt till lägergården. Kostnad för mat och logi fr.om. måndag och hela tisdag 64 e. Kostnad för mat för de som deltar bara på tisdagen 15,55e (kaffe+lunch) eller inkl. frukost 23,85 e. Obs! endast kontant/cash!