Naturens betydelse för välmående är stort: bättre redskap ska utvecklas till företagare som vill skapa hållbara naturprodukter

De nordiska ländernas betydelse som attraktiva och ansvarsfulla naturresemål ökar. Nordic Nature Health Hub är ett finländskt-svenskt projekt som forskar och mäter naturens effekter på hälsan och välmående, samt utvecklar nya verktyg som kan utnyttjas i detta arbete. I framtiden kan man utnyttja forskningsresultat allt bättre även inom hälsovården. Foto: Pia Smeds, Luke. – Naturen och välmående går hand i hand: naturens hälso- och må bra-effekter är obestridbara och vetenskapligt …