Anmälan till kursen öppen

Ny kurs i naturbaserad verksamhet och hälsa startar i Mars! Anmälningstid: 4.1.2021-28.2.2021 Vill du öka din kunskap om naturbaserad verksamhet och hälsa, men kan inte studera heltid eller tidsbundet? Då kan vår nya samnordiska kurs passa bra för dig! Information om anmälan finns här och en kursbeskrivning hittas här. Anmälningar och mer information: Lena Enlund / lena.enlund@centria.fi