Vi söker frivilliga testpersoner i Västerbotten

Nordic Nature Health Hub genomför hälsomätningar i naturen. Projektet undersöker om man kan få positiva hälsoeffekter av att vistas i naturmiljöer som kund hos naturföretagare. Vi vill veta om du som kund och företagaren som entreprenör kan få värdefull information och nytta av en metod som mäter stress, återhämtning och välbefinnande. Naturföretagare är företag som på olika sätt använder naturens förnyelsebara resurser eller producerar naturupplevelser. Nu kan du som bor …