Inbandningar från Hubbens slutseminarium

Här hittar ni inspelade zoom videor från projektets slutseminarium den 16.2.2022: Video 1: * Presentation av projektet och inledningsord med Pia Smeds (inledning) * Presentation av webbportalen ”Hubben” med Elisabet Bohlin (start vid 5,25) * Presentation av resultat från hälsomätningar på kunder med Lisbeth Slunga Järvholm (start vid 25 min.) —————————————————– Video 2: * Naturbaserad rehabilitering för unga – NUR Föreläsning med Lisbeth Slunga Järvholm och Ewa Wahlberg ————————————————— Video …