Vår natur – en skattkista med oanade möjligheter!

Hubben – en nordisk virtuell verktygslåda för naturföretagare och alla som rör sig i naturen.

Fungerande verktyg och verifierad kunskap om naturens hälsoeffekter, respekt för natur- och kulturarv och nya möjligheter för naturföretagande behändigt i din ficka!

Vår natur och vårt välmående

Naturens hälso- och måbra-effekter är obestridbara och vetenskapligt belagd. Genom att nyttja dessa får vi ny företagsamhet till olika områden. Företagarna får fakta och nya verktyg, som applikationer, karta, utbildning och handböcker som stöd för ett hållbart hälsofrämjande naturföretagande.

Naturens värde

När vårt natur- och kulturarv nyttjas, är det viktigt att stärka kunskapen om hur de kan nyttjas och skötas med respekt för naturen själv. Genom att stödja företagarnas kunskap och kompetens förmedlar vi en respektfylld inställning till vårt unika natur- och kulturarv. Våra företagare blir på så vis ambassadörer för ekologisk och sociokulturell hållbarhet.

Nordic Nature Health Hub är ett EU-finansierat projekt, där vi utvecklar en kunskaps- och verktygslåda för företag och privatpersoner.

Våra mål:

  • Naturföretagare nyttjar aktivt kunskap om naturens hälsofrämjande egenskaper i sin marknadsföring och skapar nya högkvalitativa, hållbara och konkurrenskraftiga naturprodukter för marknaden.
  • Den nordiska naturen är ett lockande resmål för internationella besökare och området är känt för sin hälsofrämjande natur, sina högklassiga naturprodukter samt etiskt ansvarsfulla naturföretagare.