Nordic Nature Health Hub arrangerar Workshop med temat ”Hållbarhet som livsstil och företag”

  Naturföretagare välkommen på Nordic Nature Health Hubs andra workshop i Finland. Denna gång har vi fokus på nätverkande, testning av nya verktyg samt hållbarhet i verksamheten och vardagen. Inom Nordic Nature Health Hub kommer en nordisk virtuell verktygslåda för naturföretagare att byggas upp. Den kommer att innehålla lättåtkomlig och lättförståelig validerad kunskap om natur och hälsa samt nya verktyg (karta, interaktiv applikation, handbok med pedagogiska verktyg och kurser). Med …