Under projektets gång har vi gjort en del korta filmer och youtubeklipp. Sidan fylls på allt efter som.