Nordic Nature Health Hub, eller “Hubben”, är inte bara namn på projektet, utan också en webbportal som kommer att upprätthållas av SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) efter projektet. Där har samlats lättåtkomlig och lättförståelig validerad kunskap om natur och hälsa, aktuella nordiska kurser och utbildningar och de nya verktyg som producerats inom projektet. Hubben sammanför kunskap och kompetens inom natur och hälsa.
Här hittar du hubben på SLU