Projektet undersöker om man kan få positiva hälsoeffekter av att vistas i naturmiljöer som kund hos naturföretagare. Vi vill veta om du som kund och företagaren som entreprenör kan få värdefull information och nytta av en metod som mäter stress, återhämtning och välbefinnande.

 

Här hittar du mera information om kommande mätningar i Västerbotten.

 

 

Läs mera om:

Hälsomätningar på Smedisgården,
Österbotten

 

 

 

 

 

Testmätningar på
6st Österbottniska älgjägare

 

 

 

 

 

Alpacka vandring med testgrupp,
Aava Kertun Kotitila,
Österbotten

 

 

 

Forskningshuvudman för projektet är Umeå universitet. Med forskningshuvudman menas den organisation som är ansvarig för studien.

Ansvarig för studien

Lisbeth Slunga Järvholm
Professor, överläkare
Avdelningen för hållbar hälsa
Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Umeå Universitet

090-7852454

lisbeth.slunga-jarvholm@umu.se