Nordic Nature Health Hub arrangerar Workshop med temat Skog och Hälsa – välkommen!

Inom Nordic Nature Health Hub kommer en nordisk virtuell verktygslåda för naturföretagare att byggas upp. Den kommer att innehålla lättåtkomlig och lättförståelig validerad kunskap om natur och hälsa samt nya verktyg (karta, interaktiv applikation, handbok med pedagogiska verktyg och kurser). Med hjälp av den kompetens som kan förvärvas via Hubben kommer såväl etablerade som blivande naturföretagare att kunna utveckla nya produkter. Målet är också att Hubben ska vara en interaktiv …