Ensimmäinen FOBIA BOOST Site –oppimisalustan pilottiryhmä käynnistettiin lokakuussa Ponssen päämajassa Vieremällä. Kohderyhmänä olivat Ponsse Ladyt, 12 aktiivista ja kokenutta naista, jotka osaltaan kannattelevat perheidensä puunkorjuuyrityksiä. Päivän emäntänä toimi Tiina Nissinen Ponsselta.

Päivä käynnistyi uuden Ponsse Manager –sovelluksen käyttökoulutuksella. Ponsse Manager on toimintojen hallinnointijärjestelmä metsäkoneyrittäjille. Se on StanForD2010-yhteensopiva, joten se sopii kalustonhallintaan ja yrityksen suorituskyvyn parantamiseen. Myös datan käsittely ja siirto muihin tarkoituksiin onnistuu.

Tämän jälkeen ryhmä pääsi vierailemaan koneiden testilaboratorioon. Kokenut Ponsse-kouluttaja Esko Havimäki johdatti joukon tunnistamaan hakkuukoneen osia, mikä ei ollut helppoa edes TTS:n metsänhoitajille.

Toisena päivänä keskityttiin korjuuyritysten liikkeenjohtoon. Pertti Hourunranta TTS:ltä opasti tilinpäätösanalyysiin ja sen soveltamismahdollisuuksiin. Tämän jälkeen allekirjoittanut luennoi mittaamisesta, analysoinnista ja tuottavuuden kehittämisestä puunkorjuussa.

Lopuksi tutustuttiin yhdessä e-oppimisalusta BOOST Siteen ja tehtiin yhdessä muutama korjuun tuottavuuteen ja kannattavuuteen liittyvä laskuharjoitus. Ponsse-leidit lupasivat perehtyä tarkemmin Business Management –moduuliin ja antaa kokemustensa pohjalta palautetta TTS:n kouluttajille – voiko paremmin päivää päättääkään!

Teksti: Arto Kettunen, BOOST Site -kouluttaja, TTS