Metsäkonedata vajaakäytössä – hyötyjä saatavissa erityisesti liiketoiminnan johtamisessa

Tiedote Luonnonvarakeskukselta ja TTS Työtehoseuralta 1.2.2019 Suomessa toimivista metsäkoneyrittäjistä lähes kolmasosa ei pidä metsäkoneen keräämää dataa tärkeänä liiketoiminnassaan, selviää TTS Työtehoseuran toteuttamassa kyselyssä, joka on osa Luonnonvarakeskuksen (Luke) koordinoimaa FOBIA-hanketta. Hankkeessa kehitetään Suomen, Ruotsin, Skotlannin ja Irlannin syrjäseuduilla toimivien metsäpalveluyritysten liiketoimintaosaamista. Konedata tarkoittaa metsäkoneiden puunkorjuusta tuottamaa tietoa, joka käsittää esimerkiksi ajankäyttöä, puutavaran määrää ja laatua sekä olosuhteita ja sijaintia kuvaavia tietoja. Konedata hyödyttää sekä metsäkoneen ohjaamossa että sen ulkopuolella. Kuva: …