Haasteita hienoissa maisemissa: miten FOBIA kehittää metsätaloutta Skotlannissa?

”Varhain aamulla Ylämaalla, ensimmäisen kunnon lumisateen jälkeen, kun auringonsäteet kurkistavat puiden takaa, palavan koivun ja alppiruusun savu nousee latvuston ylle harvennus- ja raivauskohteella. Olen yhdessä urakoitsijan kanssa padon vierellä, kun matalalla riippuvat pilvet leijuvat joen yllä. Hakkuukoneita ei näy lähimaillakaan, vain metsureita, jotka turvaköysien varassa raivaavat moottorisahalla kasvustoa vaikeakulkuiselta kalliojyrkänteeltä. Minä olen paikalla jututtaakseni työstä vastaavaa urakoitsijaa metsäpalvelukulttuurista Skotlannissa, sen pahimmista esteistä ja huomionarvoisista seikoista – niistä, jotka koskettavat sekä …

WIT tarjoaa apua metsäkonedatan analysointiin

Waterford Institute of Technology vastaa FOBIA-projektin toteutuksesta Irlannissa. WIT on tutkinut aikaisemmin erilaisia puunkorjuumenetelmiä ja -järjestelmisä, esimerkiksi hakkuutähteen paalausta, kantojen nostoa sekä ainespuun korjuuta. FOBIA-hankkeen avulla siirretään muiden partnereiden osaamista Irlannin metsäpalveluyritysten käyttöön. Tällä hetkellä WIT kerää Irlannissa toimivista yrittäjistä tietoja, joita käytetään koulutusmateriaalien ja digitaalisten työkalujen kehittämiseen. Niillä on tarkoitus parantaa metsäkoneurakoitsijoiden liiketoimintaosaamista. WIT testauttaa näitä työkaluja, järjestää työpajoja ja koulutustapahtumia sekä kerää palautetta työkalujen soveltuvuudesta Irlannissa. WIT ja …

Tietojärjestelmillä lisää euroja ”viivan alle” metsäkoneyrityksille

Ryhtiä käytäntöihin, tietoa suunnitteluun ja laskelmia tarjousten taustalle.  Tietohippu Oy jalostaa tietoa metsäkoneyritysten liiketoiminnan tueksi. ”Sehän on varmaan se suurin virhe, kun luulee tietävänsä pelkän käytännön tuntuman perusteella, mikä vaikuttaa oman yrityksen kannattavuuteen,” totesi eräs puunkorjuuyrittäjä taannoin Tietohipun Timo Komulaiselle. FOBIA-hankkeessa pureudutaan metsäkoneyritysten kannattavuuteen valjastamalla työmailta saatava tieto nykyistä monipuolisempaan käyttöön. Tietojärjestelmät tukevat liiketoimintaa työtuntikirjanpidosta palkanlaskentaan, tuotannon kannattavuuden seurantaan ja jopa maksuliikenteen hoitamiseen. Yrittäjä voi esimerkiksi seurata, minkä verran eri …

FOBIAsta uutta osaamista ja voimaa yhteistyöhön

Rekrytointivaikeudet ja lisääntyvät vaatimukset piinaavat ruotsalaisia metsäkoneyrityksiä. Yhdessä kehitetyillä digitaalisilla ratkaisuilla luodaan lisää tuottavuutta. Johan Dietrichson Ruotsin metsäkoneyrittäjien yhdistyksestä tuntee alan ilot ja murheet. Maata pitkin poikin reissaava mies kertoo, että etenkin pohjoisen urakoitsijat ovat pitkälti riippuvaisia muutamasta suuresta metsäyhtiöistä. Näiden tarjoamat urakkasopimukset ovat tyypillisesti lyhyitä, 1–3 vuoden jaksoja. Useimmiten neljän hengen tiimit pyörittävät perinteistä yhden hakkuukoneen ja kuormatraktorin korjuuketjua. Myös yhden hengen ja metsäkoneen toiminimet ovat tyypillisiä. Lisäksi alalla toimii yrityksiä, joiden …