FOBIA-hankkeen tulosseminaari Metsäkoneyrittäjyys 2020 kokosi Vuokattiin lähes 100 kuulijaa. Seminaaritallenne on katsottavissa hankkeen Youtube-kanavalla. Lue lisää päivän sisällöstä täältä.


 

FOBIA-projektin tavoite on vahvistaa Suomen, Ruotsin, Skotlannin ja Irlannin pohjoisilla ja syrjäseuduilla toimivien metsäpalveluyritysten kilpailukykyä. Projektin taustalla on tarve parantaa metsäpalveluyritysten kykyä vastata uusiin vaatimuksiin. Projektissa kehitetään uusia liiketoimintamalleja, tarjotaan työkaluja toiminnallisen tehokkuuden parantamiseen sekä kehitetään yrittäjien liiketoimintaosaamista erityisesti sähköisiä alustoja hyödyntäen.


Muuttuva toimintaympäristö vaatii uusia tapoja toimia: FOBIA-hankkeen taustat pähkinänkuoressa

Biotalous rakentuu Suomessa ja Ruotsissa pitkälti metsäteollisuuden varaan, mutta metsäsektorin merkitys kasvaa myös Skotlannissa ja Irlannissa. Kun metsäteollisuuden tuotantovolyymi kasvaa, tarvitaan lisää kapasiteettia puunhankintaan ja muihin metsätalouden palveluihin. Irlannin ohjelma-alueilla hakkuiden ennustetaan kaksinkertaistuvan lähimmän kymmenen vuoden aikana, ja Skotlannissakin arvioitu lisäys on noin 30 prosenttia. Suomen ja Ruotsin ohjelma-alueilla puun hakkuu ja metsäkuljetus työllistävät suoraan noin 10 000 ihmistä.

Metsäkoneyritysten ja muiden metsätalouden palveluntuottajien rooli on jäänyt vähälle huomiolle biotaloushuumassa. Niiden palvelut ovat elintärkeä osa arvoketjua, ja lisäksi ne ovat merkittäviä työllistäjiä erityisesti syrjäseuduilla, joilla toimeentulovaihtoehtoja on vähän. Lue lisää >>


Lisätietoa:

Projektipäällikkö, erikoistutkija

Paula Jylhä

Luonnonvarakeskus (Luke)

paula.jylha (at) luke.fi

+358 29 532 3432