Työpaketti T1: Liiketoimintamallit

Työpaketti T1 tunnistaa

  • Tarpeita palvelujen ja liiketoimintamallien kehittämiselle sekä palveluntarjoajan että ostajan näkökulmista
  • Tapoja edistää liiketoiminnan ja liiketoimintamallien kehittämistä

Työpaketin vetäjä: Thomas Kronholm, SLU


Työpaketti T2: Operatiivinen tehokkuus

Työpaketti T2 kehittää

  • Tietoja, työkaluja ja metodeja yritysten toiminnan tehokkuuden analysointiin ja parantamiseen

Työpaketin vetäjä: Heikki Korpunen, Luke


Työpaketti T3: Digitaaliset alustat

Työpaketti kehittää ja testaa digitaalisia alustoja tiedon vaihtamiseen, verkostoitumiseen ja palvelujen tarjontaan. Työ sisältää

  • Saatavilla olevien digisovellusten luonnehdintaa ja testaamista
  • Hallinnon koulutuksen suunnittelua ja pilotointia
  • Palautteen keräämistä koulutuspiloteista

Työpaketin vetäjä: Arto Kettunen, TTS