Havaintoja erilaisten metsäpalveluyritysten liiketoimintamalli-innovaatioista

FOBIA-projektin yhtenä tavoitteena oli lisätä ymmärrystä metsäalan palveluyritysten liiketoimintamalleista ja kehittää toimialaa sen avulla. Liiketoimintamalli kuvaa sitä, miten yritykset tuottavat, markkinoivat ja toimittavat tavaroita tai palveluita asiakkailleen. Liiketoimintamalli-innovaatiolla tarkoitetaan uutta tapaa järjestää ja hallita yrityksen liiketoimintaa. Hyvä tuote tai palvelu on tärkeä, mutta aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että tapa tuottaa niitä voi olla kannattavuuden kannalta vielä tärkeämpää. Kahdella samaa tuotetta tai palvelua tarjoavalla yrityksellä voi olla suuria eroja kannattavuudessa. FOBIA-projektissa …

Hyödyksi yrittäjälle sekä kuskille, osallistujat kertovat – palaute kannustaa jatkamaan auditointeja

Luke ja Riveria toteuttivat puhelinhaastattelututkimuksen FOBIA-projektin aikana auditointeihin osallistuneiden suomalaisten hakkuukone- ja kuormatraktorikuljettajien parissa. Haastattelun tarkoituksena oli selvittää kuinka hyvin auditoinnissa annettu koulutus oli omaksuttu. Auditointeja tehtiin projektin aikana myös Irlannissa ja Skotlannissa, mutta nämä kuljettajat rajattiin haastattelun ulkopuolelle, koska paikalliset työmenetelmät ja -ympäristöt erosivat merkittävästi tyypillisestä suomalaisesta puunkorjuusta. Haastattelun yhtenä tavoitteena oli selvittää auditointien pitkäaikaisvaikutuksia. Haastattelut tehtiin tammikuussa 2020, kun taas auditoinnit oli toteutettu noin vuosi tai puolitoista vuotta …

Johtamistaitojen ja liiketoimintaosaamisen kehittäminen on helppoa: testaa Boost Site -portaalia

Metsäpalveluyritysten liiketoiminnan johtamisen verkko-opiskeluun tarkoitettu Boost Site -e-oppimisympäristö on suunnattu sekä puunkorjuu- että muille metsäalan yrityksille. Kiireiset ammattilaiset voivat nyt ajasta ja paikasta riippumatta perehtyä tuottavuuden parantamiseen, liiketoimintamalleihin, johtamiseen ja moneen muuhun teemaan. E-oppimisen asiantuntijat ja sidosryhmät jakoivat tietoja ja kokemuksia digitaalisista alustoista ja oppimisesta seminaarissa, joka pidettiin Vuokatissa helmikuun alussa. Seminaarissa esiteltiin myös metsäpalvelu- ja puunkorjuualan yrityksille suunnattu e-oppimisalusta Boost Site, joka on käytettävissä kolmella eri kielellä: englanniksi, ruotsiksi …

Pienet yritykset kuilun partaalla – puunkorjuuyritysten menestystekijöitä kartoitettiin

Metsäkoneyritykset ovat olleet vaikeuksissa jo pitkään. Huonot korjuukelit, työtaistelut ja puun kysynnän lasku ovat vieneet monet kuilun reunalle. Pienten yritysten tilanne on huolestuttavin, sillä monilta puuttuu puskurit vaikeiden aikojen varalle. Luonnonvarakeskus on etsinyt FOBIA-projektissa vastausta siihen, miksi toiset menestyvät ja toiset eivät. Asiaa selvitettiin metsäkoneyrittäjien haastattelujen ja julkisen tilinpäätösaineiston avulla. Yritykset jaettiin liikevaihdon mukaan kolmeen luokkaan. Pienimpien liikevaihto oli alle 0,6 miljoonaa euroa, keskikokoisilla 0,6–2 miljoonaa euroa ja suurimmilla yli …