Omavalvontasovellus hakkuiden laadun tarkkailuun

Mediatiedote 19.9.2019 Sovellus valmistui osana Luonnonvarakeskuksen vetämää metsäkoneyritysten liiketoimintaa kehittävää FOBIA-hanketta. Työkalu mahdollistaa harvennushakkuiden omavalvonnan korjuutyön ohessa. Omavalvontasovelluksella voidaan tehdä erilaisten harvennusten ja energiapuun korjuun laadun valvontaa. Metsäkoneenkuljettaja voi tehdä omavalvonnan mittaukset helposti koneen ohjaamosta käsin. Sovellus käyttää puhelimen GPS-paikanninta ja se sisältää sekä ilmakuva- että maastokartat. Työkohdekuviot voi tehdä itse tai hyödyntää esimerkiksi metsään.fi -palvelusta saatavaa metsävaratietoa. Tiedonkeruu onnistuu myös tilanteessa, jossa tietoliikenneyhteyttä ei ole koska tiedot tallentuvat tällöinkin …